Du står på siden av en motorvei med en bil som ikke fungerer. Samtidig som redningsbil er på vei søker du opp nærmeste verksted. Hvor mange sekunder får det første nettstedet du trykker sjansen før du trykker på neste?
Agon

Ronny Bruknapp

20 Januar 2023

Hånd Holder Stoppeklokke

Har du tenkt at hjemmesiden er den viktigste fasaden på hvilket inntrykk kunder får av din bedrift? Før var det fasaden og hvor stor plass det var på parkeringen. Nå tar de aller fleste opp mobilen og søker deg opp før de reiser på besøk. Om de i det hele tatt trenger å sitte seg i bilen? Derfor er det veldig viktig at kunden ikke må vente unødvendig lenge for å få opp informasjonen.

Hvorfor det er viktig med rask hjemmeside for din bedrift

Det er flere grunnleggende årsaker til at en rask nettside er viktig for både brukerne og eieren av nettsiden.

For det første påvirker nettsidens hastighet direkte brukeropplevelsen. Brukere forventer at nettsider skal laste raskt, og de vil ofte forlate en nettside som tar for lang tid å laste. Dette kan føre til tap av potensielle kunder eller lesere.

For det andre kan en rask nettside bidra til å øke rangeringen på søkemotorer. Søkemotorer som Google vekter nettsidens hastighet som en viktig faktor når de bestemmer hvilken nettside som skal rangeres høyest i søkeresultatene. Dette kan føre til økt trafikk og mer synlighet for nettsiden.

For det tredje kan en rask nettside bidra til å redusere serverkostnader. En nettside som tar for lang tid å laste kan føre til økt bruk av båndbredde og ressurser, noe som kan føre til økte kostnader for eieren av nettsiden.

Det finnes flere måter å forbedre hastigheten på en nettside, inkludert å minimere bruken av skript og bilder, bruke en Content Delivery Network (CDN) og komprimere filene som sendes til brukeren. Ved å ta i bruk disse teknikkene, kan man sikre at nettsiden lastes raskt og gir en god brukeropplevelse, økt søkemotorerangeringe og redusere serverkostnader.

Hvordan kan du være sikker på at hjemmesiden er rask?

Det finnes flere måter å forbedre hastigheten på en nettside, inkludert:

  • Minimere bruken av kode og tunge bilder: Unngå å bruke unødvendige koder og bilder på nettsiden, og komprimer bildene før du laster opp.

  • Bruk Content Delivery Network (CDN): En CDN distribuerer innholdet ditt til servere over hele verden, slik at brukerne kan laste innholdet fra en server som er nærmest dem.

  • Komprimer filene som sendes til brukeren.

  • Browser caching: Browser caching gjør at nettleseren lagrer en kopi av nettsiden din, slik at den lastes raskere når brukeren besøker nettsiden.

  • Optimaliser Databasespørringer: Optimaliser Databasespørringer, med å ligge til indexer og redusere antall spørringer til minimum. Det vil gjøre din bedrift hjemmeside raskere.

  • Optimaliser Bilder: Med å pakke sammen og endre størrelsen på bildene til minste størrelse med brukbar kvalitet vil du gjøre nettsiden din betydelig raskere. Det finnes verktøy som gjør det automatisk.

  • Bruk et rammeverk for “server-side rendering”: JavaScript rammeverk som Next.js, Nuxt.js og Gatsby kan hjelpe på siden laste fart da serveren renderer siden på forhånd.

Det er viktig at du merker deg at å gjøre en hjemmeside raskere er en kombinasjon av mange forskjellige teknikker og at du må teste og tilpasse forskjellige innstillinger for å finne den beste balansen for din nettside.

Vil en rask nettside ha bedre seo?

Ja, en rask nettside kan bidra til å forbedre SEO (Søkemotoroptimalisering). Søkemotorer som Google vekter nettsidens hastighet som en viktig faktor når de bestemmer hvilken nettside som skal rangeres høyest i søkeresultatene. En rask nettside vil ofte ha en høyere side hastighet “score” og det fører til økt synlighet for din nettsiden, økt trafikk og potensielt flere konverteringer.

En rask nettside kan også bidra til å forbedre brukeropplevelsen til dine kunder, noe som kan føre til at brukerne blir lenger på nettsiden og gjør flere handlinger, som å kjøpe et produkt eller abonnere på en tjeneste. Dette kan også bidra til å forbedre SEO, da søkemotorer ser på brukeropplevelsen som en viktig faktor når de rangerer nettsider.

Det er viktig å tenke på at SEO er et komplekst område og at det er mange faktorer som påvirker hvordan en nettside rangeres i søkeresultatene. En rask nettside er en viktig faktor, men det er også viktig å fokusere på andre aspekter av SEO, som kvaliteten på innholdet og linkbygging.